Hereford

“Serial Sabotage” De filosofie achter deze titel begint in de periode van de avant-garde. Avant-garde is van oorsprong een militaire term die van toepassing is op speciale troepen die zich bezig hielden met strategieën als bijv. sabotage. In de kunst staat avant-garde vooral voor het breken met traditionele (academische) regels en vraagstellingen als voor wie maak je kunst en wat is de functie van kunst. Volgens Kant (filosoof waarvan zijn invloed in bijvoorbeeld de esthetiek nog steeds actueel is) moet kunst vooral gaan om vorm en kleur en niet zozeer om de voorstelling. Mijn sculpturen gaan ook alleen over deze twee kenmerken vorm en kleur! Wat ook belangrijk was in het avant-gardistische denken (wat nu nog steeds actueel blijkt… het zgn. neo-avant gardisme ) was het bepalen van een rol als kunstenaar in de institutie van maatschappelijke patronen die de individuen in die maatschappij programmeert volgens (al dan niet bewuste) regels.) Het doel van de kunstenaar zelf zou moeten zijn om steeds maar tegen de institutie te vechten om tot bijv. een betere wereld te komen. Dus “ serial sabotage” betekend voor mij: het gevecht tegen de nog steeds aanwezige gevestigde klassieke denkpatronen. Zowel in de kunst als het dagelijkse leven Erwin Stienstra Aka Hereford

View all works from Hereford


Hereford Hereford

Hereford Hereford

Hereford Hereford

View all works from Hereford


Hereford Hereford

Hereford